CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Francisco Benedito

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
1.830 RCE
Equivalente a 1.830 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: BR-5-126374083-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-126374161-2-2-0-648

Primer número de serie: BR-5-126495188-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-126495585-2-2-0-648

Primer número de serie: BR-5-130227386-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-130227590-2-2-0-648

Primer número de serie: BR-5-136545813-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-136545825-2-2-0-648

Primer número de serie: BR-5-142369162-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-142369162-2-2-0-648

Primer número de serie: BR-5-151238957-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-151240090-2-2-0-648