CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
500 RCE
Equivalente a 500 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: BR-5-126374162-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-126374261-2-2-0-648

Primer número de serie: BR-5-142336318-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-142336497-2-2-0-648

Primer número de serie: BR-5-142369163-2-2-0-648
Último número de serie: BR-5-142369382-2-2-0-648