CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Carbon.so

Motivo de la cancelación

Offsetting the CO2e on behalf of the Carbon.so community.

Número de unidades canceladas
250 RCE
Equivalente a 250 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: MN-5-1133467-2-2-0-5977
Último número de serie: MN-5-1133716-2-2-0-5977