CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Francois Bichon

Motivo de la cancelación

Offsetting Greenhouse Gas Emissions for my goddaughter Mélusine

Número de unidades canceladas
200 RCE
Equivalente a 200 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: IN-5-256969408-2-2-0-5161
Último número de serie: IN-5-256969607-2-2-0-5161