CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
50 RCE
Equivalente a 50 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: KR-5-122260789-2-2-0-222
Último número de serie: KR-5-122260838-2-2-0-222