CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
48 RCE
Equivalente a 48 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: KR-5-122261534-2-2-0-222
Último número de serie: KR-5-122261581-2-2-0-222