CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Cranleigh Gardens Medical Centre

Motivo de la cancelación

To offset carbon emissions from gas consumed from Mar-19 to May-21

Número de unidades canceladas
17 RCE
Equivalente a 17 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: CN-5-1103514139-2-2-0-8273
Último número de serie: CN-5-1103514155-2-2-0-8273