CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
348 RCE
Equivalente a 348 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: KP-5-45979-2-2-0-5887
Último número de serie: KP-5-46326-2-2-0-5887